UA-86401432-1
Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

ПОЖАРЕВАЦ


 ул. Јована Шербановића 14

12000 Пожаревац

Србија


ПИБ: 101524176

Матични бр.: 07160259

Регистарски бр.: 6169000411

Шифра делатности: 86.90


В.Д: директора:

др Ана Јовановић, специјалиста микробиологије са паразитологијом


ТЕЛЕФОНИ:

Централа: 012 522-568, 523-153

Директор:  012 522-682

Факс.         012 520-913

ОСТАЛИ ТЕЛЕФОНИ  >>


 E-mail: zavodpo0311@mts.rs 

 


 

ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ >>


 детаљније >>


 


ПРОМОЦИЈА ЗДРАВЉА


Мерење полена 2024. >>

ДДД услуге >>

Санитарни прегледи >>

Вакцинације >>  


 

Огласи и конкурси >>

 


Приватна здравствена

пракса >>


Упитник о задовољству корисника наших услуга >>

 


 

Корисни линкови - здравствене  установе >>

 


Статистичке анализе >>

 


  • Дневни финансијски извештај  >> 
  • Финансијски планови и извештаји  >>   

  • ИНФОРМАТОР О РАДУ  >> 
  • Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код послодавца  >> 
  • План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности >> 

Претрага сајта ...


 Упознајте Пожаревац!

 


 

Достављање здравствено-статистичких извештаја приватних здравствених установа

 

У циљу побољшања квалитета извештавања и испуњења обавеза приватних здравствених установа, према важећим законским прописима, Правилника о вођењу медицинске документације, начину уписивања и састављања извештаја (Службени лист СФРЈ 13/79, 29/79, Службени гласник СР Србије 2/80, 14/81, 40/81) свака здравствена установа обавезује се да води медицинску документацију и доставља извештаје у прописаном року надлежном заводу за јавно здравље.

Извештаји се достављају Заводу за јавно здравље Пожаревац из приватних здравствених установа са подручја Браничевског и Подунавског округа, 4 пута годишње.

Здравствено – статистички извештаји достављају се стручној служби – Центру за промоцију здравља, анализу, планирање, организацију здравствене заштите, информатику и биостатистику у здравству ЗЗЈЗ Пожаревац (I спрат, канцеларија број 12). На истом месту добијају се и информације о прописаним обрасцима за достављање извештаја.

 Рок за достављање кварталних извештаја је 10 дана по истеку тромесечја, и то за:

  • I квартал (за период од 01.01. до 31.03.) шаље се до 10.04.,
  • I квартал (за период од 01.04. до 30.06.) шаље се до 10.07.,
  • III квартал (за период од 01.07. до 30.09.) шаље се до 10.10.,
  • IV квартал (за период од 01.10. до 31.12.) шаље се до 10.01. наредне године и
  • годишњи (за период од 01.01. до 31.12.) шаље се до 10.01. наредне године.

 Уз извештај за IV квартал и годишњи извештај, доставља се и извештај организационе структуре (сви запослени у здравственој установи распоређени по добној групи и образовним профилима). Сви извештаји достављају се у 2 примерка, како би се један овериo и вратиo власницима приватних здравствених установа.

У заглављу сваког извештаја мора да се наведе назив фирме, њен матични број и период за који је извештај сачињен. На крају сваког извештаја треба навести датум, ставити печат и потпис овлашћеног лица.

Уколико је власник тек отворио ординацију у обавези је да достави копију пријаве Агенције за привредне регистре и податке, како би ушао у евиденцију за достављање извештаја. Уколико је дошло до затварања исте, власник је обавезан да достави копију одјаве из Агенције за привредне регистре.

У случају статусне промене или било које друге промене (назива, телефона, адресе, власника и слично) обавестите писменим путем Завод за јавно здравље Пожаревац.

 


Све информације у вези достављања извештаја можете добити у Заводу за јавно здравље Пожаревац, – Социјална медицина – ул. Јована Шербановића бр.14, или путем телефона 012/222-568 локал 21 и 012/227-573.