UA-86401432-1
Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

ПОЖАРЕВАЦ


 ул. Јована Шербановића 14

12000 Пожаревац

Србија


ПИБ: 101524176

Матични бр.: 07160259

Регистарски бр.: 6169000411

Шифра делатности: 86.90


В.Д: директора:

др Ана Јовановић, специјалиста микробиологије са паразитологијом


ТЕЛЕФОНИ:

Централа: 012 522-568, 523-153

Директор:  012 522-682

Факс.         012 520-913

ОСТАЛИ ТЕЛЕФОНИ  >>


 E-mail: zavodpo0311@mts.rs 

 


 

ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ >>


 детаљније >>


 


ПРОМОЦИЈА ЗДРАВЉА


Мерење полена 2024. >>

ДДД услуге >>

Санитарни прегледи >>

Вакцинације >>  


 

Огласи и конкурси >>

 


Приватна здравствена

пракса >>


Упитник о задовољству корисника наших услуга >>

 


 

Корисни линкови - здравствене  установе >>

 


Статистичке анализе >>

 


  • Дневни финансијски извештај  >> 
  • Финансијски планови и извештаји  >>   

  • ИНФОРМАТОР О РАДУ  >> 
  • Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код послодавца  >> 
  • План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности >> 

Претрага сајта ...


 Упознајте Пожаревац!

 


 

 

 

Мерење буке у животној средини

 

Завод за јавно здравље Пожаревац је акредитована и овлашћена организација од стране Министарства заштите животне средине за мерење буке у животној средини (решење број: 353-01-03190/2021-03 од 10.10.2022. године).

Мерењa буке у животној средини се обављају на захтев корисника или по налогу државних органа. Корисник доставља попуњен захтев и Решење надлежног органа, електронском поштом, писмом или лично Заводу за јавно здравље Пожаревац. Након пријема захтева кориснику ће бити достављена понуда и по прихвату исте започиње се реализација. Мерења се обављају у затвореном и на отвореном простору. У току дана бука се може мерити у дневном интервалу (6-18 сати), вечерњем интервалу (18-22 сата) или ноћном интервалу од (22-6 сати) према спецификацији захтева.

 

Према Закону о заштити од буке у животној средини (“Сл.гласник РС”, бр. 96/2021) , свако ко емитује било коју врсту буке дужан је да прати њен утицај на животну средину и да ниво буке ограничи према намени референтног простора у складу са Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини (“Сл.гласник РС” 75/2010). Најважнији извори буке у животној средини су саобраћај, угоститељски објекти, индустријска постројења, апарати, људи, кућни љубимци.

 

 

Бука је сваки нежељени звук, који може изазвати нежељење психолошке, и/или физиолошке ефекте код изложених особа. Ометање буком дефинише се као непријатно осећање које може негативно да утиче на људско здравље. Директно излагање буци може да доведе до привременог или трајног оштећења слуха. Индиректно бука омета спавање, рад и комуникацију. У хормонском смислу бука доводи до појачаног лучења хормона стреса, који код вулнерабилне популације може да доведе до пораста крвног притиска, који удружен са атеросклерозом може бити фактор разика за настанак инфаркта срца. Ефекти буке након буђења су: умор, промена расположења, главобоља, пад радне способности. Нежељени  ефекти код особа изложених буци зависе од општег здравственог стања, психолошких карактеристика и дужине изложености нежељеном звуку.

 

Радно време: радним данима (пон-пет) 7 – 15 часова
Контакт тел: 012/521-425.

Лица која учествују у мерењу буке:

  • др Теодора Ђурић, специјалиста хигијене,  тел: 064/8734000, e-mail: teodora.djuric@zzjzpo.rs
  • др Светлана Новаковић, специјалиста хигијене, тел: 064/8649076, e-mail: svetlana.novakovic@zzjzpo.rs
  • Дејан Милојковић, санитарно еколошки инжењер, тел: 064/8649003, e-mail: merenjebuke@zzjzpo.rs
  • Душко Ковачић, санитарно еколошки техничар, тел: 064/8649029, e-mail: merenjebuke@zzjzpo.rs