UA-86401432-1
Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

ПОЖАРЕВАЦ


 ул. Јована Шербановића 14

12000 Пожаревац

Србија


ПИБ: 101524176

Матични бр.: 07160259

Регистарски бр.: 6169000411

Шифра делатности: 86.90


В.Д: директора:

др Ана Јовановић, специјалиста микробиологије са паразитологијом


ТЕЛЕФОНИ:

Централа: 012 522-568, 523-153

Директор:  012 522-682

Факс.         012 520-913

ОСТАЛИ ТЕЛЕФОНИ  >>


 E-mail: zavodpo0311@mts.rs 

 


 

ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ >>


 детаљније >>


 


ПРОМОЦИЈА ЗДРАВЉА


Мерење полена 2024. >>

ДДД услуге >>

Санитарни прегледи >>

Вакцинације >>  


 

Огласи и конкурси >>

 


Приватна здравствена

пракса >>


Упитник о задовољству корисника наших услуга >>

 


 

Корисни линкови - здравствене  установе >>

 


Статистичке анализе >>

 


 • Дневни финансијски извештај  >> 
 • Финансијски планови и извештаји  >>   

 • ИНФОРМАТОР О РАДУ  >> 
 • Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код послодавца  >> 
 • План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности >> 

Претрага сајта ...


 Упознајте Пожаревац!

 


 

 

 

Светски дан здравља 7. aприл 2024.г.

 

Овогодишњи Светски дан здравља обележава се под слоганом Моје здравље, моје право”, са циљем да се укаже да је право свих људи у свету право на приступ квалитетним здравственим услугама, информацијама о здрављу и едукацији, као и безбедној води за пиће, чистом ваздуху, квалитетној исхрани и становању, пристојним условима рада и животне средине и неизложености дискриминацији.

 

 

Кључне поруке Светског дана здравља 2024. године су:

 - Упознајте своја права на здравље. Имате право на:

 • безбедно и квалитетно лечење, без икакве дискриминације;
 • приватност и поверљивост здравствених информација
 • информације о сопственом лечењу и информисани пристанак и
 • телесну аутономију и интегритет.

- Доносите одлуке о сопственом здрављу.

- Заштитите своје право на здравље као основно људско право.

Свако треба да има приступ здравственим услугама које су му потребне, на месту и у време када су им потребне, без суочавања са финансијским потешкоћама. Дакле, ако не можете да приступите здравственој заштити, то није у реду. Ево неколико начина да предузмете акцију:

 • Заговарати – апеловати на политичке лидере, придружити се заједницама које захтевају акцију, учествовати у петицијама и дискусијама.
 • Организујте своју заједницу – на пример, на послу или у цркви, да би се договорили шта и како треба променити.

- Промовишите право на здравље као суштински стуб наших ширих људских права.

Поштовање нашег права на здравље значи поштовање наших права на приступ безбедној води за пиће, чистом ваздуху, квалитетној исхрани и становању, пристојним условима рада и неизложености насиљу и дискриминацији.

- Залажите се за здравље као приоритет

Укључите се у доношење одлука о здрављу. Примери начина учешћа: присуство састанцима градских скупштина; учешће у грађанским скупштинама, фокус групама и консултацијама; рад у саветима за здравље и сличним стручним, севетодавним телима.

 

КЉУЧНЕ ЧИЊЕНИЦЕ О ЉУДСКИМ ПРАВИМА И ПРАВУ НА ЗДРАВЉЕ:

 

 1. Људска права су универзална права свих људских бића, без обзира на расу, боју коже, пол, језик, веру, политичко или друго мишљење, национално или социјално порекло, имовинско стање, статус добијен рођењем или други статус.
 2. Право на здравље и друга људска права у вези са здрављем су правно обавезујуће норме, садржане у међународним инструментима о људским правима. Устав СЗО такође признаје право на здравље.
 3. Свако људско биће има право на највиши могући стандард физичког и менталног здравља. Земље имају законску обавезу да развију и спроводе законе и политике које гарантују универзалан приступ квалитетним здравственим услугама и решавају основне узроке здравствених диспаритета, укључујући сиромаштво, стигму и дискриминацију.
 4. Право на здравље је неодвојиво од осталих људских права, укључујући права на: образовање, храну, становање, рад, грађанско учешће у друштву и информације.
 5. Универзална покривеност здравственом заштитом (преводи се и као „универзална доступност здравствене заштите“), заснована на примарној здравственој заштити, помаже земљама да остваре право на здравље тако што осигурава да сви људи имају равноправан и једнак приступ здравственим услугама.

 

Основне компоненте права на здравље

Право на здравље обухвата четири битна, међусобно повезана елемента: доступност, приступачност, прихватљивост и квалитет.

Доступност се односи на потребу за довољном количином функционалних здравствених установа, средстава и услуга за све. Доступност се може мерити анализом рашчлањених података на различите стратификаторе, укључујући узраст, пол, локацију и социо-економски статус и квалитативне анкете, да би се разумеле празнине у покривености.

Приступачност је захтев да здравствене установе, средства и услуге морају бити доступни свима. Приступачност има четири димензије: недискриминацију, физичку доступност, економску приступачност (приуштивост) и доступност информација. Ово је посебно важно за особе са инвалидитетом које се често сусрећу са значајним здравственим препрекама у вези са недоступношћу услуга, објеката и здравствених информација.

Процена приступачности захтева анализу физичких, географских, финансијских и других препрека здравственим системима и услугама, као и анализу на који начин оне могу утицати на људе који су маргинализовани. Како би се решиле ове препреке, то захтева успостављање или примену јасних норми и стандарда у законима и политици.

Прихватљивост се односи на поштовање медицинске етике, културолошку прикладност и родну осетљивост. Прихватљивост је концепт који захтева да здравствене установе, средства, услуге и програми буду усмерени на људе и да задовољавају специфичне потребе различитих група становништва, у складу са међународним стандардима медицинске етике за поверљивост и информисани пристанак.

Квалитет се протеже на основне детерминанте здравља; на пример обезбеђење безбедне воде за пиће и канализације, као и на захтев да здравствене установе, средства и услуге буду научно и медицински одобрени.

Квалитет је кључна компонента универзалне покривености здравственом заштитом (преводи се и као „универзална доступност здравствене заштите“). Квалитетне здравствене услуге треба да буду:

 •  безбедне: избегавање повреда људи којима је намењена здравствена услуга;
 • ефективне: пружање услуга заснованих на доказима онима којима су потребне;
 • усредсређене на људе: пружање здравствених услуга одговарају индивидуалним потребама;
 • благовремене: смањење времена чекања и штетних кашњења;
 • правичне: пружање услуга која се не разликују по квалитету у односу на неодвојива својства личности примаоца услуге: старост, пол, етничку припадност, инвалидитет, географско порекло, социо-економски статус..
 • интегрисане: пружање читавог спектра здравствених услуга током животног века;
 • ефикасане: максимизирање користи од расположивих ресурса и избегавање отпада.

Завод за јавно здравље Пожаревац, као и претходних година, у сарадњи са домовима здравља на територији Браничевског и Подунавског округа подржава и организује поменуту кампању, у циљу очувања и унапређења здравља грађана, спречавања, сузбијања и раног откривања болести, повреда и других поремећаја здравља.

На нивоу локалне заједнице, Светски дан здравља ћемо обележити у петак, 05. априла 2024. године, у периоду од 08,00 до 10,00 сати у просторијама Црвеног крста Пожаревац.

У оквиру поменуте акције планирани су превентивни прегледи (мерење нивоа шећера у крви, крвног притиска, савети стручњака) и подела здравствено-васпитног и едукативног материјала.

У организацији поменуте манифестације учествују Завод за јавно здравље Пожаревац, служба поливалентне патронаже Дома здравља Пожаревац, Црвени крст Пожаревац, Медицинска школа Пожаревац и Апотека Пожаревац уз подршку регионалних и локалних медија (тв, радио и новине).